kompleksowa diagnoza

specjalistyczna terapia

profesjonalna kadra

wsparcie eksperckie

20 lat

nieprzerwanej praktyki i doskonalenia umiejętności

Diagnoza i terapia

dzieci, młodzieży i dorosłych

Wspieramy

w nabywaniu, rozwoju, doskonaleniu oraz przywracaniu funkcji związanych z mową

Centrum Terapii Neurologopedycznej "Logoro" Małgorzata Gawryl​

Pomagamy noworodkom i niemowlakom z zaburzeniami ssania, karmienia oraz dzieciom z miofunkcjonalnymi zaburzeniami ustno-twarzowymi, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy, a także młodzieży  i dorosłym z trudnościami emisyjnymi, wadami wymowy oraz miofunkcjonalnymi problemami wynikającymi z zaburzeń układu stomatogantycznego.

Metody i techniki pracy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych pacjentów. Skuteczność działań i efekty uzyskujemy poprzez właściwe diagnozowanie i poszukiwanie przyczyn.

Naszym kluczem do skutecznej terapii są kompetencje, umiejętności, zaangażowanie i pasja. Nieustannie wzbogacamy warsztat swojej pracy, weryfikujemy wiedzę i nabywamy doświadczenie korzystając z eksperckich, wzajemnych superwizji. Nasz zespół to specjalistki, które mając na uwadze pacjenta i jego rodzinę otaczają ich troską, wsparciem i odpowiednią, merytoryczną opieką.

Nasz zespół

mgr Małgorzata Gawryl

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, certyfikowany terapeuta Castillo Morales ®, terapeuta wczesnej interwencji.

Ma 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnorakimi problemami: wadami genetycznymi, wrodzonymi oraz incydentami neurologicznymi. W kręgu jej zainteresowań jest głównie mioterapia i terapia miofunkcjonalna, czyli wspomaganie procesów niezbędnych do nabywania, rozwijania, doskonalenia oraz przywracania pełnej sprawności układu ustno-twarzowego. Zajmuje się oceną budowy i terapią funkcji strefy oro-facjalnej u noworodków, niemowlaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako znany i ceniony szkoleniowiec oraz wykładowca przekazuje  innymi logopedom wiedzę i swoje umiejętności o budowie, pracy i wpływie mięśni odpowiedzialnych za kształtowanie aparatu artykulacyjnego. To postrzega, jako jedną  z ważniejszych misji zawodowych. Jej techniki, metody i sposoby pracy wykorzystują z sukcesami logopedzi w całym kraju.

Uwielbia trudne i merytoryczne dyskusje. Prowokuje do myślenia i sama podaje autorefleksji swoje zawodowe działania.

Zespół współpracowników, z którymi pracuje postrzega jako swój kolejny sukces. Będąc szefową wspaniałych specjalistek w Centrum Terapii Neurologopedycznej LOGORO wspiera, inspiruje, przewodzi i towarzyszy im w rozwoju. Obserwując  w jaki sposób się rozwijają i jak zmienia się ich postrzeganie i myślenie o swoich działaniach, przyczyniając się do wzmacniania i poszerzania ich kompetencji czuje ogromną satysfakcję.

mgr Monika Bobek

Logopeda, położna, mioterapeuta, terapeuta karmienia.

Od początków swojej drogi zawodowej zajmuje się najmłodszym człowiekiem, czyli noworodkiem i niemowlakiem. Doświadczenie z zakresu opieki nad dziećmi od pierwszych dni życia zdobywała w różnych placówkach medycznych, głownie na sali porodowej, oddziałach położniczych i patologii ciąży.

Była wieloletnim nauczycielem i wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W gabinecie prowadzi miofunkcjonalną diagnozę i terapię noworodka oraz niemowlaka, wspomagając mamy w procesie karmienia, rozszerzania diety oraz rozwoju kompetencji orofacjalnych u dziecka.

W obszarze jej zainteresowań są także trudności sensomotoryczne występujące u najmłodszych dzieci.

Jest mamą dwóch wspaniałych synów i to oni uczą ją spokoju, rozwagi, wrażliwości, uważności oraz podążania za dzieckiem i rodzicem

mgr Kinga Jędral

Neurologopeda, terapeuta karmienia, mioterapeuta.

Jej zawodowe zainteresowania  to terapia karmienia i miofunkcjonalna.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w realizacji funkcji pokarmowych. Obszar  ten obejmuje: zaburzenia karmienia i jedzenia z komponentą sensomotorycznych trudności traktu ustno- twarzowego, dysfagia, wybiórczość pokarmową,  problemy z karmieniem i rozszerzaniem diety.

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami obszaru ustno-twarzowego oraz w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej. Rozwija i doskonali swój warsztat, wiedzę oraz umiejętności na licznych szkoleniach i kursach.

mgr Gabriela Polak

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta dr Vox.

Jest absolwentką logopedii oraz studiów z zakresu językoznawstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rozpoczęła również studia z zakresu neurologopedii.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii miofunkcjonalnej pacjentów ortodontycznych oraz prowadzi przygotowanie do zabiegu korekty wędzidełek jamy ustnej wraz z opieką i rehabilitacją po zabiegu.

Pracuje z osobami dorosłymi i dziećmi przejawiającymi trudności artykulacyjne.

Pod jej terapeutyczne skrzydła trafiają również wokaliści, aktorzy i inne osoby pracujące głosem.

Wśród jej zawodowych zainteresowań znajdują się zaburzenia funkcjonowania układu ruchowego narządu żucia, a także zaburzenia połykania, oddychania i komunikacja u pacjentów po incydentach neurologicznych oraz zagadnienia związane z emisją i rehabilitacją głosu.

Logopeda kraków - Logoro

mgr Diana Buszydło-Pająk

Neurologopeda, mioterapeuta, nauczyciel śpiewu, terapeuta metody dr Vox.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w przedszkolu specjalnym, Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Krakowskim Laboratorium Ruchu.

Specjalizuje się w mioterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami napięcia mięśniowego, wadami wrodzonymi i zaburzeniami genetycznymi oraz dorosłych pacjentów neurologicznych, onkologicznych, urazowych.

W gabinecie stymulację traktu oro-facjalnego wspomaga elektrostymulacją.

Obszar jej pracy terapeutycznej to także emisja głosu, zaburzenia oddychania i głosu oraz logopedia artystyczna.

Prowadzi chór młodzieżowy.

mgr Paulina Ligas

Neurologopeda, oligofrenopedagog, mioterapeuta, terapeuta ręki, terapeuta karmienia.

Jest neurologopedą z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywała we wiodących placówkach specjalnych, jako terapeuta i koordynator wczesnego wspomagania rozwoju.  Od początku drogi zawodowej zajmuje się z małymi dziećmi  z trudnościami rozwojowymi.

Praca z maluchami  z „wyzwaniami” była dla niej sprawdzianem empatii, kreatywności i skrupulatności diagnostycznej.

W gabinecie prowadzi miofunkcjonalną diagnozę i terapię noworodka oraz niemowlaka, wspomagając mamy w procesie karmienia i rozszerzania diety oraz rozwoju kompetencji orofacjalnych u dziecka.

Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje: mioterapię, rozszerzanie diety metodą BLW oraz rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

mgr Karolina Cedro

Logopeda, mioterapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, filolog polski.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii miofunkcjonalnej oraz stymulacji strefy orofacjalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

W gabinecie zajmuje się korektą wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wspomaganiem dzieci z apraksją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Przygotowuje dzieci i dorosłych do zabiegu korekty wędzidełka oraz prowadzi opiekę pozabiegową mającą na celu utrzymanie mobilności struktur po zabiegu. Jest jednym z naszych terapeutów zajmujących się w gabinecie stymulacją traktu ustno-twarzowego.

Swoją wiedzę, umiejętności oraz warsztat pracy doskonali na wielu szkoleniach, a ciągły rozwój zawodowy daje jej ogromną satysfakcję. To sprawiło, że postanowiła rozpocząć studia na kierunku neurologopedia.

mgr Magdalena Barszcz

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w przedszkolach krakowskich.
Specjalizuje się w pracy z pacjentami z problemami artykulacyjnymi. W gabinecie zajmuje się korektą wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wspomaganiem dzieci z apraksją oraz opóźnionym rozwojem mowy. Terapie wspiera wiedzą i umiejętnościami w zakresie terapii miofunkcjonalnej.

Najważniejsze dla niej to zaufanie dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa oraz pozytywna motywacja i to one tworzą bazę dla efektów terapii.

Jest certyfikowanym animatorem zabaw i czasu wolnego i to pozwala spojrzeć jej na elementy terapii oczami dziecka i wpleść w nią atrakcyjne elementy.
Jej obszar zainteresowań to także AAC i neonatologia.

mgr Wiktoria Hymczak

Logopeda, pedagog, terapeuta karmienia, mioterapeuta.

W gabinecie prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy oraz terapię karmienia.
W obszarze jej zainteresowań są trudności sensomotoryczne, trudności w realizacji funkcji pokarmowych oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Rozwija i doskonali te obszary, wiedzę oraz umiejętności na licznych szkoleniach i kursach.

Diagnoza to podstawa Rediagnoza to konieczność Terapia to proces

Oferta

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

Spotkanie diagnostyczne rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem/rodzicem/opiekunem prawnym. Specjalista bada dziecko/pacjenta i funkcje, które są zaburzone lub ich realizacja jest utrudniona (oddychanie, odruchy, ssanie, przyjmowanie pokarmów, mowa), omawia zagadnienia niezbędne w procesie terapeutycznym i przekazuje zalecenia lub wskazania do terapii.

W przypadku trudności występujących podczas ssania i przyjmowania pokarmów diagnoza obejmuje także dobór akcesoriów do karmienia (smoczek, butelka, łyżeczka, kubek).

W przypadku konsultacji dziecka powyżej 2 roku życia i złożonych problemów lub potrzeby przygotowania opinii, terapeuta może zalecić realizację kolejnej wizyty diagnostycznej w celu wykonania większej liczby prób klinicznych i testów. Mamy uprawnienia do używania standaryzowanego testu TRJ.

Spotkanie z diagnostą trwa 60 minut.

 • Dzieci i dorośli (diagnoza realizowana przez mgr Małgorzatę Gawryl) – 290 zł
 • Dzieci do 2 roku życia (okres noworodkowy, niemowlęcy i po niemowlęcy) – 230 zł
 • Dorośli i dzieci powyżej 2 roku życia – 200 zł

W przypadku wydłużenia czasu cena konsultacji diagnostycznej może ulec zmianie.

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

Konsultacje dotyczą kolejnych spotkań, które odbywają się po diagnozie wykonanej na pierwszej wizycie. Obejmuje ocenę postępów, weryfikację zaleceń oraz przedstawienie dalszych kroków diagnostyczno- terapeutycznych. Odbywają się one po czasie ustalonym przez specjalistę wraz z rodzicem/ pacjentem.

Spotkanie ze specjalistą trwa do 60 minut.

 • Dzieci i dorośli (konsultacja realizowana przez mgr Małgorzatę Gawryl) – 150-200 zł
 • Dzieci do 2 roku życia (okres noworodkowy, niemowlęcy i po niemowlęcy) – 140-180 zł
 • Dorośli i dzieci powyżej 2 roku życia – 140-180 zł

W przypadku wydłużenia czasu cena konsultacji może ulec zmianie.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna to regularne  i systematyczne zajęcia dla dzieci i dorosłych.

Czas trwania i cena są uzależnione od potrzeb i możliwości osoby biorącej udział w spotkaniach.

 • Dzieci i dorośli (terapia realizowana przez mgr Małgorzatę Gawryl) – 140-180 zł
 • Dorośli i dzieci – 75-130 zł

TERAPIA KARMIENIA

Spotkania te zalecane są dla dzieci z problemami z zakresie trudności anatomiczno-motorycznych, motoryczno-sensorycznych  oraz emocjonalnych i  obejmują: poprawę w zakresie funkcji (odgryzanie, gryzienie, żucie, picie, połykanie), oswajanie pokarmów, wprowadzanie nowych konsystencji i struktur.

 • Terapia karmienia – 150 zł

STYMULACJA TRAKTU USTNO-TWARZOWEGO

Mioterapia obejmuje techniki manualnego, biernego wsparcia mające na celu normalizację napięcia mięśniowego oraz poprawę funkcjonalności.
Czas trwania i cena są uzależnione od potrzeb i możliwości osoby biorącej udział w spotkaniach.

 • Terapia Castillo Morales® (realizowana przez mgr Małgorzatę Gawryl) – 140-180 zł
 • Stymulacja strefy oro-facjalnej – 75-140 zł
 • Stymulacja manualna wraz z elektrostymulacją – 160 zł

PISEMNA OPINIA

 • Wydawana na prośbę rodzica, opiekuna lub osoby zainteresowanej – 80 zł

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis pulvinar vestibulum.
 Doneceleifend, sem sed dictum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elits

Analitics

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Design

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Advertising

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Branding

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Development

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Customization

Lorem ipsum dolor sit amet. Con eleifend sem sed dictum mattis sectetur elit. Nulla convallis pul.

Gabinety

0
lat działania gabinetu
0
specjalistów
0
zadowolonych klientów
0
opinii na Google i FB

Centrum Terapii Neurologopedycznej "Logoro" Małgorzata Gawryl

Ul. Gliniana 14, Kraków

Godziny rejestracji:
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 16.00

Obserwuj nas na Instagramie